Termini

Privremeni cenovnik

 • Termin u hali (60 min.) radnim danima od 8.00h do 15.00h (rekreacija) 1500 din
 • Termin u hali (60 min.) radnim danima od 15.00h do 24.00h I vikendom (rekreacija) 2000 din
 • Trening u hali (klubovi iz drugih gradova – 60 min.) 1500 din
 • Trening u hali (ekipa iz inostranstva – 60 min.) 2000 din
 • Utakmica u hali (klubovi iz drugih gradova – 60 min.) 2000 din
 • Utakmica u hali (ekipa iz inostranstva – 60 min.) 3000 din
 • Organizacija sportskih I drugih manifestacija komercialnog tipa u trajanju do 5 sati 7500 din/h
 • Organizacija sportskih I drugih manifestacija komercialnog tipa u trajanju preko 5 sati 5000 din /h

Relaks centar

 • Sauna 800 din/h
 • Đakuzi 800 din/h

Cenovnik iznamljivanja reklamnog prostora

 • Ispisivanje reklama na parketu hale : centralni krug 100.000,00 Din/godina
 • Ispisivanje reklama na parketu hale : krugovi na reketu
 • Košarkaškog igrališta 60.000,00 Din/godina
 • Ispisivanje reklama na parketu hale : na parketu ostalo 50.000,00 Din/m2/god.
 • Ispisivanje reklam na betonskim površinama 25.000,00 Din/m2/god.